Direct naar

  Close

   Het hartrevalidatieteam

   • Verpleegkundige: geeft voorlichting en coördineert meestal de zorg.
   • Cardioloog: eindverantwoordelijk voor de behandeling. Geeft informatie over uw hartaandoening, medicijnen en risicofactoren.
   • Fysiotherapeut: gespecialiseerd in bewegen. Geeft advies over bewegen en oefeningen.
   • Maatschappelijk werker: helpt om uw leven weer op te pakken en hoe u gebruik kunt maken van de steun van mensen uit uw omgeving. Hierdoor kunt u sneller herstellen.
   • Diëtist: een specialist op het gebied van voeding. Geeft advies over gezonde voeding.

   Daarnaast kunnen ook andere deskundigen deel uitmaken van het team.

   • Psycholoog: geeft informatie over het ontstaan van stress in relatie tot uw hartaandoening. Hierbij komen ook gevoelens en emoties aan bod. Met de psycholoog kunt u bespreken hoe u hiermee om kunt gaan.
   • Ergotherapeut: leert u omgaan met uw grenzen tijdens uw dagelijkse activiteiten.
   • Psychiater: begeleidt mensen met psychische problemen, zoals stemmingsstoornissen (depressies) en angst. Hij kijkt naar uw lichamelijk en psychisch welbevinden. Als het nodig is voor de behandeling van psychische problemen kan hij ook medicijnen voorschrijven.
   • Revalidatiearts: stelt de diagnose en een behandelplan op van mensen die meerdere ziekten hebben. Als mensen door ziekte blijvende lichamelijke gevolgen hebben opgelopen, geeft hij begeleiding die erop gericht is om mensen weer zo goed mogelijk hun leven te kunnen laten leiden.
   • Inspanningsfysioloog: kijkt met inspanningstesten naar uw conditie en geeft advies over uw trainingsprogramma.
   • Bewegingsagoog: biedt sportactiviteiten aan die afgestemd zijn op uw persoonlijke situatie.

   Het revalidatieteam kan ook samenwerken met deskundigen buiten het ziekenhuis, zoals uw huisarts, bedrijfsarts, verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van het UWV.